Kadra

Lista nauczycieli
Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach
rok szkolny 2012/2013

l.p. nazwisko i imię nauczyciela nauczany przedmiot / pełniona funkcja
1. BOJANOWSKA Dorota język polski, matematyka / wicedyrektor szkoły
2. BRÓDKA Maria matematyka
3. CHRZANOWSKA Halina psycholog szkolny
4. CHYŻY Marzena język polski, historia
5. CZAJKOWSKI Grzegorz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wychowanie fizyczne
6. DĄBEK Andrzej nauczyciel – wychowawca świetlicy, matematyka / dyrektor szkoły
7. DZIUBIŃSKA Agnieszka nauczyciel – wychowawca świetlicy
8. GADZINA Sylwia edukacja  wczesnoszkolna
9. GAJOS Renata edukacja  wczesnoszkolna
10. HOFMAN Lucyna edukacja  wczesnoszkolna
11. JARYCZEWSKA Renata przyroda
12. JÓZEFOWICZ Halina fizyka
13. KAMPCZYK Izabela biologia, chemia
14. KAZIMIERCZUK Małgorzata edukacja  wczesnoszkolna
15. KĘDZIERSKA – REUT Sylwia muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
16. KLAFTA Katarzyna plastyka, zajęcia artystyczne
17. KONIECZNA Beata edukacja  wczesnoszkolna
18. KUCZAJ Grzegorz wychowanie fizyczne
19. LISZCZ Dorota edukacja  wczesnoszkolna
20. PACIEJEWSKI Piotr wychowanie fizyczne
21. PAWLONKA Andrzej wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
22. PAWŁOWSKA Agnieszka edukacja  wczesnoszkolna, język angielski
23. PAWŁOWSKI Jacek historia
24. PIĄTEK – KŁAKOWSKA Mirosława nauczyciel bibliotekarz, język niemiecki
25. PIEPIORA Paweł wychowanie fizyczne
26. PŁUSZEWSKA Marta matematyka
27. PODSADOWSKA Anna język niemiecki
28. POLACZYK Agnieszka język polski, edukacja  wczesnoszkolna
29. POLITAŃSKA Joanna technika, zajęcia techniczne, matematyka
30. PRZYCHOCKA Magdalena język angielski
31. RENTFLEJSZ – PANEK Joanna geografia, przyroda
32. SADOWSKA Aleksandra nauczyciel logopeda
33. SASIN Sylwia nauczyciel – wychowawca świetlicy
34. SKUPIŃSKA Beata pedagog szkolny
35. SOCHACKA Małgorzata matematyka
36. STACHOWSKI Robert religia
37. STEFAŃCZYK Aneta język niemiecki
38. ks. ŚLIWIŃSKI Arkadiusz religia
39. WIEWIÓRA Rafał język polski, muzyka, zajęcia artystyczne
40. WOJTEREK Wiesława język polski
41. WÓJS Marek informatyka, zajęcia informatyczne, zajęcia komputerowe
42. ZIARKOWSKI Jacek język angielski
43. ŻUKOWSKA – SZURA Ewa nauczyciel bibliotekarz