Dyrekcja

Andrzej Dąbek, dyrektor Zespołu Szkół w Mysłakowicach
Dorota Bojanowska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Mysłakowicach
  • od września 2004 roku wicedyrektor Zespołu Szkół w Mysłakowicach;
  • mgr filologii polskiej;
  • nauczycielka języka polskiego z dwudziestoletnim stażem pracy,
  •  w 2004 r. ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „Menedżer w Oświacie”;
  • od 2003 roku nauczyciel dyplomowany;
  • w 2002 r. otwarcie przewodu doktorskiego w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na temat: „Wychowanie moralne w gimnazjum”;
  • od 2001 roku wpisana do ewidencji i pracująca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jako egzaminator (sprawdzian po szóstej klasie);
  • opiekun nauczycieli odbywających staż;
  • opiekun studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze odbywających praktyki nauczycielskie.

(„Cieszę się z sukcesów swoich uczniów, martwię się ich porażkami, smucę, gdy mają problemy…”)